Atendimento ao cliente

.(+351) 966 045 167 

Farinhas e Panko

 • Tempura Ko 18,14Kg.

  Farinha para tempura 18KG

 • Farinha tempura 1kg

  Farinha para Tempura 1kg, Nissin.

 • katakuri ko

  Amido de batata "Katakuri ko", 1kg

 • kinako

  Farinha de soja torrada "Kinako", 80g

 • shiratama

  Farinha de Arroz Glutinoso "Shiratama ko", 200g